Шрифт олчами: A A A A A Ранг схемаси: A A А Расмлар: Сайтнинг толиқ версияси

Biz ijtimoiy tarmoqlarda

Menu

Avtomobilda yuk va yo‘lovchilarni xalqaro tashishga ruxsatnomalarni ayirboshlash kvotasini belgilash, taqsimlash, berish va foydalanish tartibi to‘g‘risida

NIZOM

1-bob. Umumiy qoidalar

1. Ushbu Nizom avtomobilda yuk va yo‘lovchilarni xalqaro tashishga ruxsatnomalarni ayirboshlash kvotasini belgilash, taqsimlash, berish va foydalanish tartibini belgilaydi.

Ushbu Nizomning amal qilishi milliy va xorijiy tashuvchilarga tatbiq etiladi.

Avtomobilda yo‘lovchilarni muntazam xalqaro tashishni tashkil etish tartibi O‘zbekiston Respublikasining avtomobilda yuk va yo‘lovchilarni xalqaro tashish sohasidagi xalqaro shartnomalari bilan tartibga solinadi.

Avtomobil transportida xavfli, katta hajmli va og‘ir vaznli yuklarni tashish xususiyatlari alohida normativ-huquqiy hujjatlar bilan belgilanadi.

2.Ushbu Nizomda quyidagi asosiy tushunchalardan foydalaniladi:

avtotransport vositasi:

yo‘lovchilarni, bagajni xalqaro tashishda — yo‘lovchilarni, bagajni tashish uchun mo‘ljallangan va haydovchi o‘rindig‘i bilan hisoblaganda 9 tadan ortiq o‘rindiqqa ega bo‘lgan avtotransport vositasi (avtobus);

yuklarni xalqaro tashishda — yuklarni tashish uchun mo‘ljallangan avtotransport vositasi (yuk avtomobili, tirkamali yuk avtomobili, shatakchi avtomobil yoki yarim tirkamali shatakchi avtomobil);

milliy tashuvchi — O‘zbekiston Respublikasi hududida ro‘yxatga olingan, mulk huquqi bilan yoki boshqa qonuniy asoslarda unga tegishli avtotransport vositasida yuk yoki yo‘lovchilarni xalqaro tashishda foydalanuvchi va bunga maxsus ruxsatnomaga (litsenziyaga) ega bo‘lgan yuridik yoki jismoniy shaxs;

xorijiy tashuvchi — xorijiy davlat hududida ro‘yxatga olingan, mulk huquqi bilan yoki boshqa qonuniy asoslarda unga tegishli avtotransport vositasidan yuk yoki yo‘lovchilarni xalqaro tashishda foydalanuvchi yuridik yoki jismoniy shaxs;

avtomobilda yuk va yo‘lovchilarni xalqaro tashish — yuk yoki yo‘lovchilarni ikki yoki undan ortiq davlatlar hududlari bo‘ylab avtomobil transportida tashish, shuningdek, yuksiz avtotransport vositasining ikki yoki undan ortiq davlatlar hududi bo‘ylab o‘tishi;

avtomobilda ikki tomonlama yuk va yo‘lovchilarni xalqaro tashish (ikki tomonlama yuk va yo‘lovchilar tashish) — milliy tashuvchiga tegishli avtotransport vositasida O‘zbekiston Respublikasi hududidan xorijiy davlat hududiga yoki xorijiy davlat hududidan O‘zbekiston Respublikasi hududiga tashish hamda xorijiy davlat tashuvchisiga tegishli avtotransport vositasida va ushbu avtotransport vositasi ro‘yxatga olingan xorijiy davlat hududidan O‘zbekiston Respublikasi hududiga yoki O‘zbekiston Respublikasi hududidan ushbu xorijiy davlat hududiga tashish;

avtomobilda yuk va yo‘lovchilarni xalqaro tranzit tashish (tranzit tashish) — avtotransport vositasining yo‘lovchilar yoki yuk bilan (yoki ularsiz) jo‘nash va borish punktlari ushbu davlat hududida bo‘lmagan davlat hududi bo‘ylab o‘tishi;

uchinchi davlat hududidan yoxud uchinchi davlat hududiga avtomobilda yuk va yo‘lovchilarni xalqaro tashish (uchinchi davlatga/dan tashish) — jo‘natuvchi mamlakatda yuklangan va qabul qiluvchi mamlakatda tushirilgan, jo‘natish yoki qabul qilish mamlakati hisoblanmaydigan mamlakatda ro‘yxatga olingan avtotransport vositalarida amalga oshiriladigan yuklarni tashish;

avtomobilda yo‘lovchilarni xalqaro muntazam tashish — oldindan kelishilgan yo‘nalish, jadval, tariflar, tashuvchi tomonidan yo‘lovchilarni chiqarish va tushirish amalga oshiriladigan to‘xtash punktlari bo‘yicha Davlat chegarasidan tashqarida yoki O‘zbekiston Respublikasi Davlat chegarasi tashqarisidan avtomobil transportida yo‘lovchilar va yukni muntazam tashish.

avtomobilda yo‘lovchilarni xalqaro nomuntazam tashish — avtomobil transportida yo‘lovchilarni xalqaro muntazam tashishga tegishli bo‘lmagan, Davlat chegarasidan tashqarida yoki O‘zbekiston Respublikasi Davlat chegarasi tashqarisidan avtomobil transportida amalga oshiriladigan yo‘lovchilar va bagajni tashish.

qatnov — avtotransport vositasining jo‘nash punktidan borish punktigacha o‘tishi.

ruxsatnoma — avtotransport vositasining davlat hududi bo‘ylab o‘tishi va unda ko‘rsatilgan tashish turini amalga oshirish huquqini beruvchi hujjat (blanka);

O‘zbekiston ruxsatnomasi — xorijiy tashuvchiga tegishli avtotransport vositasining O‘zbekiston Respublikasi hududi bo‘ylab o‘tishiga bir martalik ruxsatnoma;

xorijiy ruxsatnoma — milliy tashuvchiga tegishli avtotransport vositasining xorijiy davlat hududi bo‘ylab o‘tishiga bir martalik ruxsatnoma;

ko‘p tomonlama ruxsatnoma — bunday ruxsatnoma egasiga tegishli bo‘lgan avtotransport vositasining ko‘p tomonlama ruxsat berish tizimiga a’zo bo‘lgan har qanday davlat hududi bo‘ylab bir martalik o‘tishiga ruxsatnoma;

ruxsatnoma blankalarini ayirboshlash kvotasi — xorijiy davlatlarning vakolatli organlari bilan ayirboshlash uchun kelishilgan ruxsatnomalar soni;

xalqaro tovar-transport yukxati — xalqaro yo‘llarda yuklarni tashish shartnomasi to‘g‘risidagi Konvensiyada nazarda tutilgan, shu jumladan, tashilayotgan yuk, uning jo‘natuvchisi va qabul qiluvchisi, tashuvchisi va tashuvni amalga oshiruvchi avtotransport vositasi to‘g‘risida, shuningdek, uni ortish va tushirish joylari haqidagi ma’lumotlar mavjud bo‘lgan hujjat;

O‘zbekiston Respublikasining vakolatli organi — O‘zbekiston avtomobil transporti agentligi.

2-bob. Avtomobilda yuk va yo‘lovchilarni xalqaro tashishning umumiy shartlari

3. O‘zbekiston Respublikasi hududi bo‘ylab xorijiy tashuvchilar tomonidan avtomobilda xalqaro, shuningdek tranzit tashish O‘zbekiston Respublikasining avtomobilda yuk va yo‘lovchilarni xalqaro tashish sohasidagi xalqaro shartnomalari qoidalariga hamda O‘zbekiston Respublikasining avtomobil transporti to‘g‘risidagi qonunchiligiga muvofiq amalga oshiriladi.

4. O‘zbekiston Respublikasining avtomobilda yuk va yo‘lovchilarni xalqaro tashish sohasidagi xalqaro shartnomalarida ikki tomonlama va tranzit tashishni ruxsatnomasiz amalga oshirish nazarda tutilgan taqdirda, bunday tashish tashish turini tasdiqlovchi xalqaro tovar-transport yukxati asosida amalga oshiriladi.

5. Amalga oshirilayotgan avtomobilda xalqaro yuk tashish turi (ikki tomonlama, tranzit yoki uchinchi davlat hududiga/dan tashish) O‘zbekiston Respublikasining vakolatli organlari tomonidan belgilangan mezonlar va tartibga muvofiq xalqaro tovar-transport yukxatidagi ma’lumotlar asosida belgilanadi.

6. O‘zbekiston ruxsatnomalarida avtomobilda yuk va yo‘lovchilarni xalqaro tashish turlari (ikki tomonlama, tranzit yoki uchinchi davlatga/dan tashish) va ulardan foydalanish shartlari ko‘rsatiladi.

7. Ruxsatnomalar quyidagi asosiy turlarga bo‘linadi:

8. a) ikki tomonlama yuk tashish uchun;

9. b) tranzit yuk tashish uchun;

10. v) uchinchi davlatga/dan yuk tashish uchun;

11. g) ikki tomonlama/tranzit yuk tashish uchun;

12. d) nomuntazam ikki tomonlama qatnovlarda yo‘lovchilarni tashish uchun;

13. e) nomuntazam tranzit qatnovlarda yo‘lovchilarni tashish uchun;

14. j) nomuntazam ikki tomonlama/tranzit qatnovlarda yo‘lovchilarni tashish uchun.

Qayd etilgan ruxsatnomalardan tashqari, O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari va avtomobilda yuk va yo‘lovchilarni xalqaro tashish masalalari bo‘yicha qo‘shma/aralash komissiyalarning protokol qarorlari bilan ruxsatnomaning boshqa turlari nazarda tutilishi mumkin.

15. Xorijiy tashuvchilarga tegishli bo‘lgan, shu jumladan, ular tomonidan O‘zbekiston Respublikasi hududiga vaqtincha olib kirilgan avtotransport vositalarida, agar O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalarida boshqa kelishuv bo‘lmagan taqdirda, O‘zbekiston Respublikasi hududida joylashgan punktlar orasida yo‘lovchi va yuklarni tashishga yo‘l qo‘yilmaydi.

16. Avtomobilda xalqaro tashishlarini amalga oshiruvchi tashuvchilar o‘z davlatida ro‘yxatga olingan va farqlovchi belgilariga ega bo‘lgan avtotransport vositalaridan foydalanishlari lozim, bunda tirkamalar va yarim tirkamalar boshqa davlatda ro‘yxatga olingan va farqlovchi belgilarga ega bo‘lishi mumkin.

17. O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari va qonunchiligiga muvofiq avtomobilda yuk va yo‘lovchilarni xalqaro tashishni amalga oshirish uchun talab etiladigan O‘zbekiston ruxsatnomalari, xalqaro tovar-transport yukxatlari va boshqa hujjatlar avtotransport vositasi O‘zbekiston Respublikasi hududiga kirib kelishidan oldin xorijiy tashuvchi tomonidan to‘ldirilishi lozim va avtotransport haydovchilari yonida bo‘lishi hamda nazorat qiluvchi organlar talablariga muvofiq avtotransport vositasi haydovchilari tomonidan taqdim etilishi lozim.

18. O‘zbekiston Respublikasi hududi va xorijiy davlat hududi bo‘ylab avtomobilda yo‘lovchilarni xalqaro muntazam tashish O‘zbekiston Respublikasi va xorijiy davlatning vakolatli organlari kelishuvi bo‘yicha amalga oshiriladi.

19. O‘zbekiston Respublikasining vakolatli organi O‘zbekiston Respublikasining avtomobilda yuk va yo‘lovchilarni xalqaro tashish sohasidagi xalqaro shartnomalari bo‘yicha majburiyatlarini bajarish doirasida ushbu Nizomga 1-ilovadagi sxema bo‘yicha:

milliy tashuvchilarning xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalarga bo‘lgan bir yillik ehtiyoji haqidagi ma’lumotlarni shakllantiradi;

xorijiy davlatlarning vakolatli organlari bilan birgalikda ruxsatnoma blankalarini ayirboshlash kvotasini aniqlaydi;

xorijiy davlatlarning vakolatli organlari bilan ruxsatnomalarni ayirboshlashni tashkil etadi;

ma’lumotlarni o‘zining butunjahon Internet axborot tarmog‘idagi rasmiy veb-saytida joylashtirish yo‘li bilan milliy tashuvchilarni xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalarning mavjudligi haqida xabardor qiladi;

xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalar milliy tashuvchilarga berilishini ta’minlaydi.

3-bob. Ruxsatnoma blankalarini ayirboshlash kvotasi

20. Xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalarga bo‘lgan bir yillik umumiy ehtiyojni aniqlash uchun milliy tashuvchilar kelgusi yil boshlanishidan kamida uch oy oldin O‘zbekiston Respublikasining vakolatli organiga ushbu Nizomga 2-ilovaga muvofiq shakl bo‘yicha buyurtmanomalar taqdim etadilar.

Xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalarga bir yillik umumiy ehtiyojni aniqlash uchun buyurtmanomalar O‘zbekiston Respublikasining vakolatli organiga bevosita pochta aloqasi yoki elektron tarzda, ular olganligi haqidagi xabarnoma bilan taqdim etilishi mumkin. Elektron tarzda taqdim etilgan hujjatlar milliy tashuvchining elektron raqamli imzosi bilan tasdiqlanishi lozim.

Buyurtmanomada rejalashtirilayotgan qatnovlar soni (yuk tashish uchun), tashuvchining xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalarga bir yillik ehtiyoji har bir davlat/ko‘p tomonlama ruxsatnoma tizimi va tashish turi bo‘yicha ko‘rsatiladi, shuningdek, avtomobilda yuk va yo‘lovchilarni xalqaro tashish uchun foydalaniladigan avtotransport vositalari soni qayd etiladi. Buyurtmanoma kelgusi yil mobaynida avtomobilda yuk va yo‘lovchilarni xalqaro tashishni amalga oshirishning aniq prognozlari asosida tuzilishi lozim.

Xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalarga bir yillik umumiy ehtiyojni aniqlash uchun buyurtmanomalar belgilangan muddatlarda taqdim etilmagan taqdirda, milliy tashuvchilar asoslangan sabablarini ko‘rsatgan holda qolgan davrga yil davomida buyurtmanoma taqdim etishi mumkin.

21. O‘zbekiston Respublikasining vakolatli organi ushbu Nizomning 13-bandiga muvofiq berilgan buyurtmanomalar haqidagi umumlashtirilgan ma’lumotlar asosida kelgusi yil boshlanishidan ikki oy oldin xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalarga bir yillik umumiy ehtiyoj to‘g‘risidagi yig‘ma ma’lumotlarni shakllantiradi.

22. O‘zbekiston Respublikasining vakolatli organi kelgusi yil boshlanishiga qadar xorijiy davlatlarning vakolatli organlari bilan birgalikda ruxsatnomalar blankalarini ayirboshlash kvotasini aniqlaydi va ularni ayirboshlash jarayonini kelishib oladi.

Ruxsatnoma blankalarini ayirboshlash o‘zaroviylik shartida amalga oshiriladi.

4-bob. Ruxsatnoma blankalarini ayirboshlash, ularni taqsimlash va zaxirasini shakllantirish

23. O‘zbekiston Respublikasining vakolatli organi ruxsatnoma blankalarini ayirboshlash kvotasi doirasida xorijiy davlatlarning vakolatli organlariga O‘zbekiston/ko‘p tomonlama ruxsatnomalarni berishni va xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalarni olishni amalga oshiradi.

24. Milliy tashuvchilar ehtiyojini qondiruvchi xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalar ayirboshlash kvotasida ular qabul qilib olinganidan so‘ng, o‘n ish kuni mobaynida milliy tashuvchilar o‘rtasida xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalarga bir yillik umumiy ehtiyojning yig‘ma ma’lumotlariga muvofiq taqsimlanishi lozim.

Xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalarning milliy tashuvchilar ehtiyojini qondirmaydigan ayirboshlash kvotasidagi taqsimlash shartlari O‘zbekiston Respublikasining vakolatli organi tomonidan milliy tashuvchining avtomobilda yuk va yo‘lovchilarni xalqaro tashish borasidagi ish tajribasini, avtotransport vositalarining mavjudligi va o‘tgan hisobot yilida foydalanilgan xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalarning sonini inobatga olgan holda belgilanadi.

25. O‘zbekiston Respublikasining vakolatli organi taqsimlanadigan ruxsatnomalar bo‘yicha zaxiralarni xorijiy davlatlarning vakolatli organlaridan olingan ruxsatnomalar sonining besh foizigacha miqdorda shakllantirishi mumkin. Taqsimlangan ruxsatnomalar milliy tashuvchi tomonidan bir chorak davomida olinmagan taqdirda, ular kelgusi chorak zaxirasiga o‘tkaziladi.

26. Xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalarni olish uchun qo‘shimcha buyurtmanoma taqdim etgan milliy tashuvchilar ular bilan O‘zbekiston Respublikasi vakolatli organining zaxirasidan yoki boshqa milliy tashuvchilar tomonidan olinmay qolgan xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnoma blankalari hisobidan ta’minlanadilar.

Zaxira yoki olinmay qolgan xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnoma blankalari mavjud bo‘lmagan taqdirda O‘zbekiston Respublikasining vakolatli organi qo‘shimcha buyurtmanoma olingan kundan boshlab o‘n ish kuni davomida xorijiy davlatning vakolatli organidan joriy yil uchun qo‘shimcha ruxsatnoma blankalari ayirboshlash kvotasini so‘raydi.

5-bob. Milliy tashuvchilarga xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalarni berish va ulardan foydalanish

27. Xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalarni olish uchun ushbu Nizomga 3-ilovaga muvofiq shaklda tuzilgan ariza milliy tashuvchilar tomonidan O‘zbekiston Respublikasining vakolatli organiga taqdim etiladi.

Xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalarni olish uchun berilgan ariza O‘zbekiston Respublikasining vakolatli organi tomonidan ariza olingan kundan boshlab ikki ish kuni mobaynida ko‘rib chiqiladi.

Ariza O‘zbekiston Respublikasining vakolatli organiga bevosita pochta aloqasi vositalari orqali yoki elektron shaklda olinganligi haqidagi bildirishnoma bilan taqdim etiladi. Elektron tarzda taqdim etilgan hujjatlar milliy tashuvchining elektron raqamli imzosi bilan tasdiqlanadi.

28. Har bir beriladigan xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnoma uchun ruxsatnomani berish sanasida O‘zbekiston Respublikasida belgilangan eng kam oylik ish haqining uchdan biri miqdorida yig‘im undiriladi.

Yig‘ilgan mablag‘ O‘zbekiston Respublikasi vakolatli organining maxsus hisob raqamiga o‘tkaziladi va undan ruxsatnomalar blankalarini tayyorlash, vakillik xarajatlari, qo‘shma/aralash komissiyalar yig‘ilishlarini tashkil etish va o‘tkazish hamda avtomobilda yuk va yo‘lovchilarni xalqaro tashish masalalari bo‘yicha boshqa tadbirlarga sarflangan xarajatlarini qoplash hamda tashqi iqtisodiy faoliyat sohasida band bo‘lgan xodimlar ta’minoti uchun foydalaniladi.

29. Xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalar avtomobilda yuk va yo‘lovchilarni xalqaro tashishni amalga oshirish uchun litsenziyaga ega bo‘lgan milliy tashuvchilarga beriladi, ushbu Nizomning 31-bandida nazarda tutilgan holatlar bundan mustasno.

30. Muayyan davlatning buyurtmanomada qayd etilgan xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalari soni milliy tashuvchining avtomobilda yuk va yo‘lovchilarni xalqaro tashishda foydalanilishi mumkin bo‘lgan mavjud avtotransport vositalari sonidan ko‘p bo‘lgan taqdirda, ruxsatnomalar ko‘rsatib o‘tilgan avtotransport vositalarining haqiqiy soniga muvofiq beriladi.

Milliy tashuvchiga muayyan davlatning avval berilgan xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalari o‘rniga yangilarini berish ushbu davlatning avval berilgan ruxsatnomalarini qaytarish sharti bilan amalga oshiriladi.

31. Quyidagilar xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalarni berishni rad etishga asos bo‘ladi:

32. a) milliy tashuvchida avtomobilda yuk va yo‘lovchilarni xalqaro tashishni amalga oshirish uchun litsenziya va (yoki) litsenziya kartochkalari mavjud emasligi yoxud ularning amal qilish muddati to‘xtatib qo‘yilganligi, ushbu Nizomning 31-bandida nazarda tutilgan holatlar bundan mustasno;

33. b) xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalar yoki ular bo‘yicha huquqni ushbu Nizomning 33-bandiga muvofiq boshqa shaxslarga berish holati aniqlanganligi;

34. v) O‘zbekiston Respublikasining vakolatli organida xorijiy ruxsatnomalarning mavjud emasligi;

35. g) tashuvchi tomonidan taqdim etilgan buyurtmanomada noto‘g‘ri yoki buzilgan ma’lumotlar mavjudligi.

36. Xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalarni berishning boshqa asoslarga ko‘ra, shu jumladan, maqsadga muvofiq emaslik sababi bilan rad etilishiga yo‘l qo‘yilmaydi.

37. Xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalarni berish rad etilganligi to‘g‘risidagi bildirishnoma milliy tashuvchiga tegishli qaror qabul qilingan sanadan boshlab bir ish kunidan kech bo‘lmagan muddatda yozma shaklda, shu jumladan, axborot tizimi orqali elektron shaklda, rad etish sababi, qonunchilikning aniq normasi ko‘rsatilib va milliy tashuvchi tomonidan qayd etilgan kamchiliklar bartaraf etilib, qayta ko‘rib chiqish uchun hujjatlar taqdim etilishi mumkin bo‘lgan muddat ko‘rsatilgan holda yuboriladi (topshiriladi).

Milliy tashuvchi tomonidan rad etish sabablarini bartaraf etish va takroran ko‘rib chiqish uchun hujjatlarni taqdim etish muddati, xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnoma berilishi rad etilganligi to‘g‘risida yozma yoki elektron shakldagi bildirishnoma olingan sanadan boshlab o‘n ish kunidan kam bo‘lmasligi lozim.

38. Xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnoma berishni rad etishga asos bo‘lgan sabablar milliy tashuvchi tomonidan belgilangan muddatda bartaraf etilgan taqdirda, arizani takroran ko‘rib chiqish, xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomani berish yoki uni berishni rad etish O‘zbekiston Respublikasining vakolatli organi tomonidan rad etish sabablari bartaraf etilganligi to‘g‘risidagi ariza va ular bartaraf etilganligini tasdiqlovchi tegishli hujjatlar qabul qilingan sanadan e’tiboran bir ish kunidan ortiq bo‘lmagan muddatda amalga oshiriladi.

39. Arizani takroran ko‘rib chiqish chog‘ida O‘zbekiston Respublikasining vakolatli organi tomonidan ariza beruvchi oldin yozma ravishda, shu jumladan, axborot tizimi orqali yo‘llangan elektron shakldagi bildirishnomada ko‘rsatilmagan rad etish sabablarini keltirishga yo‘l qo‘yilmaydi, ilgari qayd etilgan sabablarning bartaraf etilganligini tasdiqlovchi hujjatlar bilan bog‘liq rad etish sabablarini keltirish bundan mustasno.

40. Milliy tashuvchi tomonidan yozma shakldagi bildirishnomada ko‘rsatilgan muddat tamom bo‘lganidan keyin taqdim etilgan ariza yangi taqdim etilgan ariza hisoblanadi va umumiy tartibda ko‘rib chiqiladi.

41. Milliy tashuvchi xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnoma berishning rad etilganligi, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi vakolatli organi mansabdor shaxsining harakati (harakatsizligi) ustidan belgilangan tartibda shikoyat qilish huquqiga ega bo‘ladi.

42. Milliy tashuvchilarning arizalariga binoan O‘zbekiston Respublikasi vakolatli organi tomonidan xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnoma zaxiradan va ular tomonidan o‘tgan chorak davomida yangi xarid qilingan va O‘zbekiston Respublikasi hududiga olib kirilayotgan yuklangan avtotransport vositalari uchun olinmagan xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalar blankalari hisobidan beriladi.

O‘zbekiston Respublikasi hududiga yangi xarid qilingan avtotransport vositalari olib kirilishi holati milliy tashuvchilar tomonidan oldi-sotdi shartnomalari yoki hisob-fakturalar (invoys) mavjudligi bilan tasdiqlanadi.

43. Milliy tashuvchiga xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnoma berilganda blankaning tegishli kataklarida O‘zbekiston Respublikasi vakolatli organi tomonidan majburiy tarzda tashuvchining nomi va uning manzili qayd etiladi, shuningdek, muhr (shtamp) va ruxsatnomani bergan shaxsning imzosi qo‘yiladi.

Xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalarga, agar avtomobilda yuk va yo‘lovchilarni xalqaro tashish masalalari bo‘yicha qo‘shma/aralash komissiyalar protokol qarorlarida boshqa holatlar nazarda tutilmagan bo‘lsa, tuzatishlar kiritishga yo‘l qo‘yilmaydi.

44. Olingan xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalar milliy tashuvchilar tomonidan ushbu milliy tashuvchining litsenziya kartochkasida qayd etilgan avtotransport vositasida foydalaniladi, yangi xarid qilingan va O‘zbekiston Respublikasi hududiga olib kirilayotgan, litsenziya kartochkalariga ega bo‘lmagan yuklangan avtotransport vositalari uchun ruxsatnomalar bundan mustasno.

Ruxsatnomalarni yoki ular bo‘yicha huquqlarni boshqa shaxslarga berish taqiqlanadi. Ruxsatnomalarni yoki ular bo‘yicha huquqlarni boshqa shaxslarga berish holati aniqlangan taqdirda, O‘zbekiston Respublikasining vakolatli organi uch oygacha muddatga, qayta aniqlangan taqdirda — olti oygacha muddatga xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalarni berishni to‘xtatib turish to‘g‘risida qaror qabul qiladi.

45. Foydalanilgan xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalar O‘zbekiston Respublikasi vakolatli organiga safar yakunlanganidan so‘ng bir oy muddatda, foydalanilmaganlari — ularning amal qilish muddati tugagan kundan boshlab yigirma kalendar kundan kech bo‘lmagan muddatda qaytarilishi lozim.

Milliy tashuvchilar xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalarni ilova xati bilan birga topshiradilar, unda qaytarilgan sana, davlat/ko‘p tomonlama ruxsat berish tizimi nomi va xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalar raqamlari qayd etilib, ushbu ruxsatnomalar ilova qilinadi.

O‘zbekiston Respublikasining vakolatli organi qaytarilgan xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalar hisobini mamlakatlar va milliy tashuvchilar bo‘yicha yuritadi.

6-bob. O‘zbekiston ruxsatnomalarini xorijiy tashuvchilarga berish va ulardan foydalanish

46. O‘zbekiston ruxsatnomalari xorijiy tashuvchilarga o‘z davlatlarining vakolatli organlari tomonidan tegishli yilga ayirboshlangan ruxsatnomalar hisobidan beriladi. O‘zbekiston ruxsatnomalari joriy kalendar yilda va kelgusi yilning 31-yanvarigacha (ushbu sana ham shunga kiradi) amal qiladi, agar O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalarida boshqa holat nazarda tutilmagan bo‘lsa.

47. Xorijiy tashuvchi har bir safarga borishda o‘z davlatining vakolatli organidan O‘zbekiston ruxsatnomasi blankasini olishi shart. Ushbu blankadan u faqat bir marta va amalga oshirilayotgan avtomobilda yuk va yo‘lovchilarni xalqaro tashishning bir turi bo‘yicha foydalanishi mumkin, agar O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalarida, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalari bilan tuzilgan avtomobilda yuk va yo‘lovchilarni xalqaro tashish masalalari bo‘yicha qo‘shma/aralash protokol qarorlarida boshqa holat nazarda tutilmagan bo‘lsa.

O‘zbekiston ruxsatnomasi blankasining to‘ldirilishi zarur bo‘lgan barcha bandlarida to‘laqonli va aniq ma’lumotlar qayd etilishi lozim. Hech bo‘lmaganda bitta to‘ldirilmagan bandning mavjudligi O‘zbekiston Respublikasi nazorat organlari tomonidan ruxsatnomaning haqiqiy emas deb e’tirof etilishi uchun asos bo‘ladi.

48. O‘zbekiston Respublikasi hududi bo‘ylab tranzit qatnovdan orqaga qaytib harakatlanayotgan xorijiy yuk avtotransport vositasining O‘zbekiston Respublikasi hududida yo‘l-yo‘lakay yuk olishiga O‘zbekistonning avtomobilda yuk va yo‘lovchilarni xalqaro tashishning tegishli turi uchun haqiqiy bo‘lgan qo‘shimcha ruxsatnomasi mavjud bo‘lgan taqdirdagina ruxsat etiladi.

49. O‘zbekiston Respublikasi hududiga uchinchi mamlakatlardan boshqa transport turlaridan (havo, temir yo‘l, dengiz) foydalangan holda yuk tashish, kelgusida avtotransport ro‘yxatga olingan mamlakatda qayta yuklanishi (yuk ortilishi/yuk tushirilishi) bilan amalga oshirilganda, qayd etilgan tashish ishlov berish terminalining (transport turlarini almashtirish joyi) haqiqiy bojxona muhrlari bosilgan tovar-transport hujjatlari bilan tasdiqlangan taqdirda, uchinchi mamlakatga/dan O‘zbekiston ruxsatnomasi talab etilmaydi. Shu bilan birga, bunday tashish ikki tomonlama tashish uchun beriladigan O‘zbekiston ruxsatnomasi asosida amalga oshiriladi.

50. O‘zbekiston Respublikasi hududida foydalanish uchun mo‘ljallangan ro‘yxatga olish va farqlash belgilariga ega bo‘lmagan, shu jumladan, yuklangan avtotransport vositalarini olib kelishda O‘zbekiston ruxsatnomasi talab etilmaydi.

7-bob. Ruxsatnoma blankalari shakli

50. Ruxsatnoma blankalari qat’iy hisobot beriladigan hujjatlar hisoblanadi hamda hisobga olish seriyasi, raqam va himoyalangan darajasiga ega. O‘zbekiston ruxsatnomalarining blankalari shakli O‘zbekiston Respublikasining vakolatli organi tomonidan ishlab chiqiladi va tasdiqlanadi hamda uning buyurtmasiga binoan matbaa usulida tayyorlanadi.

Ruxsatnoma blankalarining hisobga olinishi, saqlanishi va maqsadli foydalanilishi uchun O‘zbekiston Respublikasi vakolatli organining rahbari javob beradi.

8-bob. Yakunlovchi qoidalar

51. Milliy tashuvchilar xorijiy/ko‘p tomonlama ruxsatnomalarning zarur tarzda va to‘g‘ri to‘ldirilishi, ulardan maqsadli foydalanilishi va o‘z vaqtida qaytarilishi uchun javob beradilar.

52. Ushbu Nizom talablari buzilishida aybdor bo‘lgan shaxslar O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlariga muvofiq javob beradilar.

 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Avtomobilda yuk va yo'lovchilarni xalqaro tashishni yanada tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 15-martdagi №202-son qarori

O' Z B E K I S T O N   R E S P U B L I K A S I
T R A N S P O R T   V A Z I R L I G I